loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Basis in pomptechniek

In dit boek krijgt u zowel informatie over verdringerpompen als over centrifugaalpompen. In het cursusboek Basis in pomptechniek wordt gestart met het SI-eenhedenstelsel en de definities en termen die in de pomptechniek gebruikt worden. Voor dit ongebruikelijke begin heb ik bewust gekozen om de lezer meer inzicht en begrip te geven in de daaropvolgende hoofdstukken. In dit cursusboek worden alle onderwerpen behandeld die nodig zijn om een gedegen basiskennis op te doen. Nadat in het kort het werkingsprincipe van de verschillende groepen verdringerpompen en dynamische pompen is besproken, wordt de opbouw en het principe van de centrifugaalpomp uitgelegd. Via de selectiemethode in deze grote groep centrifugaalpompen en de diversiteit aan waaiers die toegepast kunnen worden, komt de pompkarakteristiek aan de orde. Er is aandacht voor zelfaanzuigende pompen en de verschillende uitvoeringen van asafdichtingen worden in het boek beschreven.

Andere onderwerpen zijn: informatie met betrekking tot elektromotoren, schakelingen van pompen, drukval in leidingen en het aansluiten van leidingen. Tot slot worden de randvoorwaarden beschreven die zeer belangrijk zijn voor het juist functioneren van de pompinstallatie.  

« Terug naar het Overzicht

Meer informatie


Folder Oveducon Contact

Boek Basis in pomptechniek


Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl