loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Frequentieomvormers

Een frequentieomvormer is een apparaat dat de mogelijkheid biedt een motor te laten draaien op een gewenst toerental. Door deze eigenschap zal een motor geen onnodige energie verbruiken. Hierdoor kan in de praktijk gemakkelijk een energiebesparing gerealiseerd worden van 40. Vanwege deze voordelen worden frequentie-omvormers in de moderne techniek veelvuldig toegepast. Naast alle voordelen kent de installatie die voorzien is van een frequentieomvormer, ook enkele aandachtspunten. Om problemen te voorkomen, is kennis hiervan onontbeerlijk. Via het huidige onderwijs kan deze kennis rondom frequentieomvormers slechts in beperkte mate aangevuld worden. Deze leemte wil ik opvullen middels het aanbieden van een zo compleet mogelijke cursus
inclusief een naslagwerk. Door toevoeging van de vele, op enkele uitzonderingen na, zelfgemaakte foto's en tekeningen is getracht de techniek en de werking te visualiseren en te verduidelijken.

In het cursusboek Frequentieomvormers wordt gestart met de uitleg van definities en begrippen die met betrekking tot frequentieomvormers veel gebruikt worden. Hierna is er aandacht voor de motor en de ver-schillende manieren om een motor aan te sturen. Na deze inleiding komen de frequentieomvormers uitgebreid aan bod. Vanuit mijn praktische ervaring worden de theoretische achtergronden behandeld van de onderwerpen die de meeste storingen en problemen veroorzaken. Het voorkomen van problemen en storingen is hierbij erg belangrijk. Daar waar mogelijk wordt de lezer ook gewezen op de verschillende manieren om de problemen en storingen op te lossen.

« Terug naar het Overzicht

Meer informatie


Folder Oveducon Contact

Boek Frequentieomvormers


Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl