loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Leidingsystemen

In het cursusboek Leidingsystemen wordt gestart met het SI-eenhedenstelsel en de definities en termen die in de pomptechniek gebruikt worden. Dit ongebruikelijke begin heb ik bewust gekozen om de lezer meer inzicht en begrip te geven in de daaropvolgende hoofdstukken. In dit cursusboek worden alle onderwerpen behandeld met betrekking tot leidingsystemen in combinatie met centrifugaalpompen. Nadat het principe van een centrifugaal-pomp is uitgelegd, worden de onderwerpen stromingen, waaier en cavitatie behandeld.

Hierna is er ruim aandacht voor alle aspecten die betrekking hebben op de leidingen die bij een pompsysteem toegepast worden. Er wordt gestart met de uitleg van drukval in leidingen en het aansluiten van leidingen met de mogelijke leidingschakelingen.

Na de behandeling van de diverse afsluiters en (regel)kleppen is er aandacht voor het fenomeen waterslag. Ook de diverse materiaalsoorten waarin de leidingen kunnen worden uitgevoerd, worden niet vergeten. Als afsluiting wordt praktijkgerichte informatie verstrekt over de zuigleiding, installatievoorschriften, zelfaanzuigend, in de eigen vloeistof draaien en de verbindingen van leidingen. De inbouwinstructies voor meet- en regelapparatuur maken dit cursusboek compleet. Door toevoeging van de vele, op enkele uitzonderingen na, zelfgemaakte foto's en tekeningen is getracht de techniek en de werking te visualiseren en te verduidelijken.

« Terug naar het Overzicht

Meer informatie


Folder Oveducon Contact

Boek Leidingsystemen


Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl