loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Cursusaanbod

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers bewust te maken van de kwetsbaarheid van de gebruikte afdichtingen en van de invloed die de gebruiker heeft op de “mean time b...
De driedaagse cursus Gemalenbeheer is er op toegespitst om u een goed overzicht te geven van de verschillende componenten van een pompinstallatie in een gemaal. Vanuit dit overzich...
Sinds de eerste pomp omstreeks 300 voor Chr. werd uitgevonden door Archimedes, is er veel veranderd. Tegenwoordig is er veel keuze in werking en uitvoering van pompen die gebruikt ...
In deze cursus ligt de nadruk op  het selecteren van de juiste centrifugaalpomp voor een bepaalde toepassing. Hierbij wordt een zijstap gemaakt naar noodzakelijke aanverwante ...
"Iedereen krijgt zes legoblokjes en de opdracht om in 45 seconden een eend te maken. " Met die opdracht begint de instapcursus PLC techniek. Meteen word duidelijk dat er meerder...
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de in de grafieken vastgelegde pompcurve, wordt ruim aandacht besteed aan alle aspecten die betrekking hebben op de leidingen die bij een po...
Omdat een verstoorde vloeistofstroming in een pomp het optimaal functioneren van de pomp belemmert, wordt veel aandacht besteed aan het begrip stromings- en wrijvingsverliezen. Hie...
Nadat aandacht besteed is aan de veiligheid van de monteur, volgt een opsomming van 17 veel voorkomende storingen in pomptechnische installaties. Deze storingen worden alle op een ...
De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers kennis te laten nemen van alle facetten die nodig zijn om een (pomp)technische installatie zo optimaal mogelijk te laten functio...
De doelstelling van deze tweedaagse cursus is om de deelnemers kennis te laten nemen van alle facetten die nodig zijn om een (pomp)technische installatie zo optimaal mogelijk te la...
Door het volgen van de cursus “Allround pomptechniek” maken de deelnemers kennis met alle facetten die nodig zijn om een pomptechnische installatie zo optimaal mogelijk te late...
Een “Specialist pomptechniek” zal in zes dagen door de docenten klaargestoomd worden om alle uitdagingen in de dagelijkse pomptechnische praktijksituaties het hoofd te kunnen b...
Het samenstellen van een economisch en goed functionerende pompinstallatie vergt veel kennis van zowel pompen als aanverwante onderdelen en onderwerpen. Als een of enkele onderdele...
Een juist gedimensioneerde zuigleiding en persleiding geven de pomp de mogelijkheid op een efficiënte manier de gewenste hoeveelheid vloeistof te transporteren bij de gewenste dru...
Uit de praktijk blijkt dat de in het cursusboek opgenomen storingen zich het meeste voordoen. De oorzaken die aan deze storingen ten grondslag liggen, worden in de twee cursusdage...

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl