loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Cursusboeken

Door het schrijven van, tot nu toe, zes cursusboeken wil Jos Overschie proberen het technische niveau van de mensen die in de pomptechniek werkzaam zijn, op een hoger plan te brengen. De boeken zijn uitgevoerd in kleur en rijkelijk voorzien van zelfgemaakte tekeningen en foto's om de theorie zoveel mogelijk te ondersteunen. (Een tekening zegt vaak meer dan 100 woorden) Daar waar nodig zijn er uitgewerkte berekeningen in de boeken opgenomen, zodat de lezer steeds weer kan bekijken of hij/zij de aangegeven natuurkundige sommen goed interpreteert en op kan lossen. Voor de liefhebbers zijn er in de boeken ook diverse formules opgenomen met daarbij de benodigde beschrijvingen en eenheden. De cursusboeken worden aan de cursisten uitgereikt na afloop van een cursus. Deze boeken zijn een waardevol naslagwerk en kunnen vanwege de opbouw ook als studieboek toegepast worden.

Meer informatie


Folder Oveducon Contact

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl