loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Over Oveducon

Oveducon is in 2012 ontstaan uit Cursuscentrum Overschie en adviesbureau Pompkennis. Drijvende kracht is Jos Overschie die vele jaren ervaring met pompen en pompinstallaties paart aan gedegen kennis van het vakgebied en een grote passie voor pomptechniek.

Zijn kennis, ervaring en passie bleven niet onopgemerkt. Veelvuldig vraagt men om zijn assistentie bij het oplossen van pomptechnische problemen, variërend van advies bij in- en verkoop tot het ontwerpen, installeren, inspecteren en onderhouden van centrifugaalpompen en leidingsystemen.

Het dreigende tekort aan vakmanschap in de pompenwereld motiveerde hem in 2007 tot het opzetten van het cursuscentrum, waar hij met zijn medewerkers praktijkgerichte cursussen geeft op elk niveau en over elk pompgerelateerd onderwerp.

In de loop der jaren werden de verzoeken om advies en assistentie niet alleen talrijker, maar ook steeds complexer. In 2011 werd daarom het adviesbureau opgericht dat naast het oplossen van problemen ook leidingverliesberekeningen uitvoert en aanbiedingen van fabrikanten voor u beoordeelt.

Vakkennis is de jongste loot aan de stam. Daar vindt u onder meer de cursusboeken die Jos Overschie heeft geschreven om de bestaande leemten in kennis op te vullen, zijn artikelen in vakbladen en de honderden boeken over pompen die hij heeft verzameld. Deze boeken dienen als naslagwerk bij het beantwoorden van de vele technische vraagstukken.

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl