loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Sealatlas

Als naslagwerk bij problemen met corrosie bestaat er de Corrosion Atlas die geschreven is door Evert D.D. During. Dit naslagwerk beschrijft het corrosie schadebeeld aan de hand van duidelijke foto's en geeft ook advies op welke manier schade door toepassing van andere materialen is te voorkomen.

Ook in de pomptechniek bestaat de behoefte om de oorzaken van defecte (mechanical) seals te kunnen verklaren en voorkomen. In de dagelijkse praktijk komen de medewerkers van ons bedrijf veel problemen tegen met mechanical seals. Wat we ook zien, is dat dezelfde problemen zich bij verschillende bedrijven voordoen en dat ieder voor zich op zoek gaat naar de oorzaak en de oplossing. Dit zou znders moeten kunnen, maar naar wij weten is er nog geen goed naslagwerk beschikbaar die de problematiek over defect seals beschrijft. Met de Corrosion Atlas als voorbeeld willen wij een boek samenstellen met schadebeelden van defecte mechanical seals die als voorbeeld gebruikt kan worden om tot de eerste schadediagnose en het oplossen van de problemen kan leiden.

Met uw hulp willen wij dit boek samenstellen en uitgeven zodat er meer kennis beschikbaar komt met betrekking tot defecte seals. De informatie die wij graag bij de defecte mechanical seal willen ontvangen, staat op een formulier die u bij ons kunt aanvragen en ingevuld bij het mechanical seal gevoegd kan worden.  

 

Meer informatie


Folder Oveducon Contact

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl