loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Second opinion

Regelmatig zullen zich bij relaties van u calamiteiten voordoen, waarna een instantie een onderzoek in laat stellen naar de oorzaken die geleid hebben tot het falen. In sommige gevallen hebben deze calamiteiten lichamelijke verwondingen of erger tot gevolg gehad of hadden tot deze risico‚Äôs kunnen leiden. Dit soort calamiteiten moeten natuurlijk in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen  worden en daarom is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de omstandigheden waaronder deze calamiteit heeft kunnen plaatsvinden. 

U kunt als bedrijf verantwoordelijk gesteld worden voor het leveren van een ondeugdelijk product of dienst, die geleid heeft tot het falen, met alle gevolgen van dien. In die gevallen kunt u ermee gebaat zijn om de conclusies die getrokken worden in het opgemaakte rapport, nog eens door een onafhankelijk deskundige  te laten beoordelen. 

In die gevallen gaat het er niet om dat u probeert uw verantwoordelijkheden te ontlopen, maar dat een eventuele aanklacht terecht is. In dit soort trajecten kunt u ons benaderen voor een onafhankelijk oordeel over de getrokken conclusies in het rapport, waarbij onze insteek altijd zal zijn om de waarheid geen geweld aan te doen.

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl