loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Subsidies

Bij veel brancheorganisaties kunnen de aangesloten bedrijven subsidies ontvangen, waardoor de gemaakte investeringen geheel of gedeeltelijk worden vergoed, onder andere door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds. Enkele voorbeelden van subsidie verlenende bedrijven  treft u hieronder aan.

Subsidies voor bedrijven:

Voor de kleinmetaal en metaalbewerkingsbedrijven.
O.O.M. (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbedrijf)
Postbus 15
2390 AA Hazerswoude-dorp
Telefoon: 0172 521 500
Fax: 0172 521 577
Website

Voor de koudetechniek en technische installatietechniek.
OTIB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf)
Postbus 416
3440 AK Woerden
Telefoon: 0800 8855 885
Fax: 0348 437 345
Website

Energie- en nutsbedrijven.
O&O fonds ENb (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Energie- en Nutsbedrijven)
Postbus 9009
6800 DL Arnhem
Telefoon: 026 3569 570
Fax: 026 3569 560
Website

Voor de isolatiebedrijven.
OOI (Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor de isolatiebranche)
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Telefoon: 030 6300 404
Fax: 030 6053 208
Website

Voor de agrarische sector.
Colland
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)
Postbus 451
9700 AL Groningen
Telefoon: 0900 0401 3 28
Website

Voor de carrosseriebedrijven.
OOC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf)
Postbus 294
2170 AG Sassenheim
Telefoon: 0252 242 375
Website

Voor de kartonnage-, behangselpapier- en flexibele verpakkingsindustrie.
FCB (Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen)
Postbus 85612                                   
2508 CH  Den Haag                          
Telefoon: 070 3123 914
Fax: 070 3636 348
Website

Voor de flexbranche.
STOOF (Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche)
Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp
Telefoon: 020 6558 216
Website

Europese subsidies.
ESF (Europees Sociaal Fonds)
Website

Vergoedingen mogelijk uit pop.
Voor cursussen en trainingen die volgen uit een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop), kan de werkgever een vergoeding ontvangen van maximaal € 500,- bruto per jaar voor één opleidingstraject per werknemer. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient de werkgever de opleiding én werknemer aan te melden met een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u vinden op de site van A+O Metalektro. Let hierbij wel op dat niet alle cursussen in aanmerking komen voor een vergoeding. Kijk hiervoor ook op de site voor actuele informatie.
Algemene informatie A+O Metalektro
Postbus 407
2260 AK Leidschendam
Telefoon: 070 - 317 19 80
Fax: 070 - 317 19 95
Website
 

Belastingvoordeel voor particulieren.

Op het gebied van studiekosten zijn in 2013 de volgende veranderingen doorgevoerd:
- De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) wordt beperkt tot de verplichte en noodzakelijke  kosten van de opleiding.
- De berekening van aftrekbare studiekosten voor studenten met studiefinanciering wordt eenvoudiger. De drempel studiekosten wordt verlaagd van € 500 naar € 250.

Voor de aanpassingen voor 2014 kunt u terecht op:
Website

 

 

 

 

 

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl