loading
close
Loading.. new window reload
(Pomp)technische cursussen en advies
oveducon oveducon

Thermografie

Met een warmtebeeldcamera kan ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt, zichtbaar en meetbaar gemaakt worden via het infrarood spectrum. Daarbij zijn de nauwkeurigheid van de meting, emissiefactor (e), de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door een infrarooddetector, erg belangrijk.

Deze vorm van contactloos meten en registreren van de straling is nu een veel gebruikt middel geworden om onder andere gebouwen, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties te inspecteren. Groot voordeel is dat in een kort tijdsbestek een duidelijk bewijs door middel van foto's of filmpjes vastgelegd kan worden, terwijl de productie gewoon doorgaat en de onderzoekskosten relatief laag te houden zijn.

Voor gebruik bij de cursussen en in ons advieswerk hebben wij gekozen voor de warmtebeeldcamera
Flir E40. Meer informatie en een offerte kunt u aanvragen via het contactformulier.

Contact

Oveducon
Dreeslaan 210
2672 EJ Naaldwijk
T: +31 (0)6 1891 2436

info@oveducon.nl